Historia w szkole podstawowej

Czy historia jest łatwa do zrozumienia? Tak. Tylko że ma się tam do czynienia z ogromną ilością najróżniejszych dat. To stanowi największy problem dla wielu uczniów. Zresztą ich rodzice również mieli problemy ze spamiętaniem tego wszystkiego. Ogromnym ułatwieniem okazać się może dobry Najlepsze podręczniki do historii dla 6 klas podstawowych. Taki, który zostanie przystosowany do potrzeb wszystkich uczniów, zgodny z nową podstawą programową. Na szczęście, jeżeli chodzi o podręczniki, nie ma co narzekać, ponieważ na rynku obecnych jest kilka interesujących propozycji.

Historia. Podręcznik. Klasa 6. Szkoła podstawowa

Kąkolewski Igor i Anita Plumińska-Mieloch opracowali podręcznik dla klas szóstych, który został wydany przez WSIP. Całość materiału została podzielona na sześć głównych rozdziałów: Dział I. Europa i świat w XVI wieku, Dział II. Polska w XVI wieku, Dział III. Europa i Polska w XVII wieku, Dział III. Europa i Polska w XVII wieku, Dział V. Polska w XVIII wieku, Dział VI. Epoka napoleońska. Jak więc widać, ma się tu do czynienia nie tylko z wiadomościami odnoszącymi się do samej Polski, ale również do tego, co działo się w Europie. Nie można bowiem zapomnieć, że niektóre wydarzenia w Polsce, były bezpośrednim skutkiem tego, co działo się w innych krajach. Materiał wzbogacony jest licznymi grafikami, zdjęciami, a także mapami z tamtych okresów.

Wczoraj i dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii do szkoły podstawowej

Książka, która cieszy się równe dużą popularnością, pochodząca od wydawnictwa Nowa Era. Autorami tej książki są: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski. To oni zadbali o to, aby uczniowie na tym poziomie uczyli się pracować z różnymi źródłami historycznymi (m.in. z mapam), które są najlepszym dowodem na to, co też działo się w czasach przeszłych. Na końcu każdego rozdziału znaleźć można odpowiednie podsumowanie, gdzie wyszczególnione są najważniejsze fakty historyczne, które były omawiane w każdym z rozdziałów.