Historia. Podręcznik. Klasa 6

Podręcznik do historii klasa 6 autorstwa Igora Kąkolewskiego i Anity Plumińskiej-Mieloch w atrakcyjny i zrozumiały dla każdego czytelnika sposób, przedstawia dzieje całego Świata, Europy i Polski od czasów nowożytnych, czyli tzw. wielkich odkryć geograficznych, aż po czasy napoleońskie, czyli rok 1815. Przedstawiane tematy i zagadnienia pochodzą z ciekawie dobranych źródeł, takich jak, teksty literackie, dokumenty, teksty pamiętnikarskie, czy historyczne. Podręcznik posiada niezwykle bogaty zestaw fotografii i rysunków, często przedstawiając rekonstrukcję obiektów historycznych w technice 3D, która to pomaga uczniom wyobrazić sobie i w sposób wielce zbliżony doświadczyć, jak wyglądało życie w tamtych czasach. 

Co znajdziemy w podręczniku do historii dla klasy 6?

– “Dział I: Europa i Świat w XVIw.”

– “Dział II: Polska w XVIw.”

– “Dział III: Europa i Polska w XVIIw.”

– “Dział IV: Świat w XVIIIw.”

– “Dział V: Polska w XVIIIw.”

– “Dział VI: Epoka napoleońska” 

Przystępny język, którym posługują się autorzy podręcznika, zachęca uczniów do szerokiego poznawania wszystkich zagadnień z dziejów Europy, Polski i Świata, które są zawarte w podręczniku. Sesje “warto wiedzieć” oraz “Co nam zostało z tamtych lat” ubarwiają całość książki i wprowadzają dodatkowe informacje, które często służą porównaniom między przeszłością, a teraźniejszością i pokazują każdemu z osobna na co warto zwrócić szczególną uwagę. Osie czasu i kalendaria w lekcjach powtórzeniowych ułatwiają odnajdywanie i chronologiczne porządkowanie ważnych wydarzeń historycznych, a same lekcje powtórzeniowe są zbiorem najbardziej istotnych wydarzeń, które w jasny i czytelny sposób ułatwiają przygotowanie się do sprawdzianu. 

W podręczniku znajdziemy także słowniczki, które objaśniają dane terminy i tematy historyczne, a liczne mapy historyczne pozwalają zlokalizować dany, przedstawiany obszar, czy umiejscowić różne procesy historyczne. Bloki zadań “Sprawdź się”, które oparte są na ilustracjach, mapach, bądź pracy z tekstem umożliwiają uczniom sprawdzenie zdobytej wiedzy po analizowaniu kolejnych epok.